News

Here you will find news letters, flyers, articles, etc., and what we think is important information.


Nyheder

Under de engelske opslag finder du danske nyhedsbreve og vigtige opslag.


IN ENGLISH

NEWSLETTER NO. 4, 2020

This has been a strange year because of the corona pandemic. Most of our plans we have had to change as we went along. We used the time to build administrative structures, to plan and to write our first applications. We still don't know when we can start carrying out our plans, and we are also waiting to see if we get funding. All this, you can read about in this fourth newsletter of TurningPoints:

DOWNLOAD NEWSLETTER NO. 4

COOPERATIVES AND PEACE, 2019

There is a wealth of information to suggest that since their very creation, cooperatives and the cooperative movement have played an important role in the pursuit of peace, and across the spectrum of peacebuilding activities (Paz, 2007a). In the 2007 seminal book on the subject, MacPherson, I. & Emmanuel, J. (eds.) ‘Cooperatives and the pursuit of peace: Cooperatives & peace series Volume 1’, MacPherson (p. 51) illustrates that there are “powerful traditions of cooperative engagement with peace issues” and ...

DOWNLOAD REPORT HERE

NEWSLETTER NO. 3, 2019

In October, Nanna and Claus went to Central America on TurningPoint’s first pilot study.

We visited Guatemala, Honduras and Mexico and met the NGOs Ilepaz and CIPREVI Honduras, as well as other civil groups and organisations. The aim of this newsletter is to tell you about some of the people we met, the learnings we had, and the plans we made. Hopefully, upon reading it, you will have a concrete impression of what it is we are trying to do in TurningPoints:

DOWNLOAD NEWSLETTER NO. 3

PRESS RELEASE, 2019

The NGO, TurningPoints, officially opens its doors on September 21, 2019 on the UN International Peace Day. TurningPoints has established itself with new concepts, new program, new board, membership of CISU and a first collaboration has already been established with an NGO in Guatemala, ILEPAZ...

DOVNLOAD PRESS RELEASE

A GENERAL FLYER ABOUT TURNINGPOINTS

Here you have a general flyer presenting a very short out-line of TurningPoints, Pass It On and Politeia. You are most welcome to distribute the flyer if you want to and if you find it interessting...

DOWNLOAD FLYER

NEWSLETTER NO. 1, 2018

TurningPoints purpose is to link knowledge and interventions between the production of values and the production of security. These two areas are closely linked: without law and order, there is no economic activity. It is therefore necessary to link the economy of business with the creation of security of the police...

DOVNLOAD NEWSLETTER NO. 1

NEWSLETTER NO. 2, 2018

In this issue, we focus on economics because the current economy is not sustainable in three key areas:

• It is not ecologically sustainable

• It is not sustainable in relation to human life and  development

• It is not sustainable in terms of a fair distribution of the jointly produced wealth

The Pass It On concept addresses a range of underlying assumptions on which the current economic thinking is based.

DOWNLOAD NEWSLETTER NO. 2

På dansk

INDSAMLING, 2021

TurningPoints besluttede, at gennemføre en indsamling fra 22.11.2020 til 21.11.2021 til etablering af nye PassItOn virksomheder. Til det formål søgte vi, og fik, en indsamlingstilladelse.

I tilladelsen forpligtede TurningPoints sig til at offentliggøre regnskabet for indsamlingen, jvf. bekendtgørelse om indsamling m.v., nr. 160 af 26. februar 2020.

TurningPoints gennemførte imidlertid aldrig nogen indsamling, hvilket afspejlet af regnskabet. TurningPoints er trods dette forpligtet til at offentliggøre resultatet.

DOWNLOAD REGNSKABET

NYHEDSBREV NR. 4, 2020

2020 har været et anderledes år på grund af coronapandemien - men også på grund af mange andre begivenheder. Derfor har vi været nødt til flere gange at ændre planer. Vi har så brugt tiden til at opbygge vores administration, administrative procedurer og vi har brugt tiden til at skrive de første ansøgninger. Vi ved stadig ikke, hvornår vi kan begynde at udføre vores planer, og vi ved heller ikke endnu, om vi får nogen funding til dem. Alt det kan du læse om i dette fjerde nyhedsbrev fra TurningPoints:

DOWNLOAD NEWSLETTER NO. 4

PRESSEMEDDELELSE, 2019

NGO’en TurningPoints slår officielt dørene op d. 21. september, 2019 på FN’s Internationale fredsdag. TurningPoints har etableret sig med nye koncepter, nyt program, ny bestyrelse, medlemskab af CISU og et første samarbejde er allerede under opbygning med NGO’er i Guatemala...

DOVNLOAD PRESS RELEASE

FOLDER PÅ DANSK, 2018

Her en flyer, du kan læse og give videre eller dele ud af, hvis du synes ideen er god...

DOVNLOAD FOLDER

NYHEDSBREV NR. 1, 2018

TurningPoints har skabt et nyt koncept for ejerskab og organisering af arbejds- pladser, som søger at opfylde disse rettigheder, behov og som gør det nedefra. Konceptet kalder vi ‘Pass It On’. Pass It On er konceptet for en ny selvejende virksomhedstype, der har overskudsdeling og som en del af sit virke giver hjælpen videre i skabelsen af 3 nye virksomheder. Virksomheden er demokratisk ledet, og har en samarbejdende og transparent økonomi. Virksomhedernes produktion skal være fredelig, bæredygtig og tilpasset lokale forhold.

DOWNLOAD NYHEDSBREVET

NYHEDSBREV NR. 2, 2018

En central rettighed i FN's menneskerettighedserklæring fra 1948 er §23 om retten til arbejde, og tilhørende artikler om, at  arbejde skal have det menneskelige arbejdes kvaliteter, dvs. at man skal kunne leve af det, at man skal kunne understøtte sin familie, samt at man har ret til at hvile sig og tilbringe tid med sin familie. Dette er ikke en menneskeret, der ofte nævnes under politiske festmiddage i Strassbourg og Washington. Det er tværtimod en rettighed, der er meget forsømt.

DOWNLOAD NYHEDSBREVET